1. สมัครเป็นผู้ขาย
  2. แผน
  3. การยืนยัน
  4. ขอบคุณ

ชื่อผู้ใช้*

อีเมล์*

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อร้านค้า*

https://xn--12cm3brcm0bqbbxdx5c3aj8dgdcbd33c.com/store/[your_store]

ที่อยู่ (บรรทัดที่1)*

ที่อยู่ (บรรทัดที่2)

ประเทศ*

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์*

เบอร์โทรศัพท์ร้าน*

วันเดือนปีเกิด

ประเภทองค์กรเกษตรกร*

ชื่อกลุ่มเกษตรกร

ผักปลอดสารพิษที่ปลูกหรือเกิดเอง

ผลไม้ปลอดสารพิษที่ปลูกหรือมีอยู่

สัตว์เลี้ยงอินทรีย์ที่เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป/ถนอมอาหารที่มี

กฏระเบียบของกลุ่ม ฯลฯ*

• ข้าพเจ้าฯ จะไม่กระทำการใดๆที่ถือได้ว่าเป็นการผิดกฎระเบียบของกลุ่มและกฎหมาย• ข้าพเจ้าฯ จะไม่กระทำสิ่งใดๆที่ส่งผลกระทบต่อ ชุมชน สังคม ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม• ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้มีการตรวจสอบผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ตลอดเวลา เมื่อเกิดความผิดต่อตัวข้าพเจ้าจะด้วยประการใดก็ตามข้าพเจ้าจะมิมีการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดต่อบุคคลหรือกลุ่มทั้งสิ้น• ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้ายอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

รหัสผ่าน*

ยืนยันรหัสผ่าน*

* ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับ  ข้อตกลงและเงื่อนไข

สัญลักษณ์ในมือถือ
Main Menu x
X