รวมสินค้าทางการเกษตรและวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารปลอดภัย สำหรับสถานศึกษา โรงพยาบาล และผู้ประกอบอาหารในสถานศึกษาและ/หรือโรงพยาบาล

ผักปลอดสารพิษ ผักออร์แกนิค

Healthy Food

เลือกซื้อผักจากแหล่งที่ปลอดภัย เราสามารถเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยจากสารพิษจากแหล่งที่ไว้ใจได้ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน หรือทราบที่มาของการผลิตที่ชัดเจน

ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล

ค้นหาหรือลงประกาศ ซื้อสินค้า ปลอดสารพิษ

ผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ เพื่อเลือกดูรายการสินค้า ติดต่อสอบถามเกษตรกรผู้ขาย  ลงประกาศแจ้งรายการสินค้าที่ต้องการ โดยเฉพาะในความต้องการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ และ ฯลฯ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1

เลือกดูสินค้าต่างๆ

2

ติดต่อสอบถามผู้ขายผ่านช่องทางที่ระบุไว้

3

ผู้ซื้อชำระเงิน และผู้ขายจัดส่งสินค้าตามช่องทางที่ตกลงกัน

ข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

บล็อก

สินค้ามาใหม่

สินค้าโปรโมชัน

สัญลักษณ์ในมือถือ
Main Menu x
X